Etkinlikler
İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Çalıştayı


MMO İstanbul Şube olarak `İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları Çalıştayı` ile iş güvenliği uzmanlığı konusu mevzuatlar, uygulamalar ve uygulanan politikalar düzleminde, mevcut durum ve sorunlara çözüm önerileri oluşturacak şekilde ele alınarak tespit ve önerilerin ortaya konması amaçlanmaktadır. Sağlıklı ve güvenli ortamda çalışmanın temel bir insan hakkı olduğu bilinci ile gerçekleştirilecek olan çalıştay tüm üyelerimizin ve İSİG alanında faaliyet gösterenlerin katılımına açıktır.