Etkinlikler
Devrim Yolcuları Belgeseli ve İmza Günü


12 Mart Darbesi öncesi ve sonrasında meydana gelen politik tartışma, işgal ve çatışmaların içinde bulunan ve halen sağ olan kişileri bularak onlarla, akrabaları ve arkadaşları ile söyleşiler yaptı, kütüphanelerden o döneme ait gazeteleri birer birer tarayarak birbirleri ile karşılaştırdı ve binlerce sayfa okudu. Dönem ile ilgili yazılmış onlarca kitabı taradı ve alıntılar yaptı. Soruşturma dosyaları ve mahkeme tutanaklarını taradı. Yıllar süren bir çalışmanın neticesinde ortaya çıkan bu kitap; 68 Hareketine dair bilinen, bilinmeyen yüzlerce olayı, dönemi yaşayanların tanıklıklarıyla okura sunuyor.