ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI EĞİTİMİ

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI EĞİTİMİ

ASANSÖR PERİYODİK KONTROL MUAYENE ELEMANI EĞİTİMİ Kurs Saatleri: 10:00-17:00 Sınav Tarihi: 2 Temmuz 2018 Sınav Saati:10:00 Katılımda Aranacak Şartlar: - TMMOB MMO veya EMO Üyesi, Makina, Mekatronik, Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi Olmak - * Kurs Ücretini Yatırmış Olmak (Kurs ücreti kurs başlangıcında vezneden yatırılabilir (nakit, kredi kartı) ) - Üye Ödenti Borcu Olmamak - MMO üyeleri dışındaki katılımcılar için (2 fotoğraf, meslek odasından alınmış üyelik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi) Sınav ve Belgelendirme: Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70`tir. Başarılı olanlara Oda tarafından Asansör Periyodik Kontrol Muayene Personeli Yazılı Sınav Başarı Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 2 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. Ücretler: Seminer Ücret: 600 TL Belge Ücreti: 60 TL ( toplam 660 TL KDV dahil) * Havale İçin Hesap Bilgileri: Eğitimden önce aşağıdaki hesap bilgilerine ödeme yapılabilir. Eğitime ödeme yapıldığına dair dekontun getirilmesi gerekmektedir. Dekont üzerinde açıklama kısmında " Ad Soyad ve Kurs Adı" yazmalıdır. Hesap Sahibi : Tmmob Makina Mühendisleri Odası Banka : Yapı Kredi Bankası Banka Kodu : 67 Şube Kodu : 929 Şubesi : Ankara Şubesi Hesap Nosu : 92110657 Hesap Iban No : TR41 0006 7010 0000 0092 1106 57 BELGELENDİRME · Yazılı sınavdan başarılı olan muayene elemanına veya muayene elemanı adayına Yazılı Sınav Başarı Belgesi düzenlenir. · Yazılı sınav neticesinde başarı sağlayamayan muayene elemanına veya muayene elemanı adayına eğitime katılım sağlamadan 18 ay içerisinde bir kez daha yazılı sınava girme hakkı verilir. · Yazılı Sınav Başarı Belgesinin geçerlilik süresi 18 aydır. Bu süre zarfında Muayene Elemanı Başarı Belgesini almak için belirlenmiş olan şartların sağlanamadığı durumlarda, başvuru sahibi tüm haklarını kaybeder. Başvuru sahibi, belgelendirme sürecini yeniden başlatabilmek için ilk kez belgelendirmede istenen şartları sağlar. · Muayene elemanı veya muayene elemanı adayının, yazılı sınav sonrası Muayene Elemanı Başarı Belgesine geçiş sağlayabilmek amacıyla uygulamalı sınava girmesi zorunludur. · Yazılı sınavda başarı sağlayan muayene elemanının veya muayene elemanı adayının Yazılı Sınav Başarı Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 18 ay içerisinde uygulamalı sınava girme hakkı saklı kalır. · Muayene elemanı veya muayene elemanı adayının uygulamalı sınava katılım sağlayabilmesi için, Yazılı Sınav Başarı Belgesi düzenleme tarihinden önce veya sonra en az 100 adet asansörün periyodik kontrolüne katılım sağladığını kanıtlayan belgeleri sunması gerekir. · Kanıt olarak sunulan bu belgelerde asansörlerin kimlik numarası, asansörlerin periyodik kontrol tarihleri ve A tipi muayene kuruluşun onaylı yazısı yer almalıdır. · Uygulamalı sınav neticesinde başarılı olan muayene elemanına veya muayene elemanı adayına Muayene Elemanı Başarı Belgesi düzenlenir. · Muayene elemanı veya muayene elemanı adayının yapılan uygulama sınavında başarılı olamaması durumunda söz konusu belgelendirme için yeniden başvuru yapması gerekir. · Muayene Elemanı Başarı Belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. GÖZETİM · Belge düzenleme tarihi itibarıyla ikinci yılın sonunda gözetim faaliyeti gerçekleştirilir. · Belgeli muayene elemanının, belge düzenleme tarihi itibarıyla gözetim tarihine kadar geçen süre içerisinde en az 60 adet asansörün periyodik kontrolüne katılım sağladığını ispatlaması gerekir. · Yeterli sayıda periyodik kontrole katılım sağladığını ispatlayamayan muayene elemanının belgesi 60 işgünü süre ile askıya alınır. Bu süre sonunda da söz konusu katılımın ispatlanamaması durumunda belge geri çekilir. BELGE YENİLEME · Belge sahibi muayene elemanı belge yenileme başvurusunu, belge en son geçerlilik tarihinden 3 ay önce yapmak zorundadır. · Muayene Elemanı Başarı Belgesi süresinin bitiminden önce yeniden belgelendirme şartlarını karşılayarak y