ANSYS Workbench					29-30 Temmuz, 5-6 Ağustos, 12-13 Ağustos, 19-20 Ağustos. Toplam 40 Saat
Saat:14:30-19:30
Ücret: 700 TL (Üye) , 900 TL (Diğer)

ANSYS WORKBENCH konuları:

Sonlu Elemanlar Analizi ile İlgili Temel Bilgiler
Workbench Arayüzü ve Simulation Modülünün Tanıtımı
Worbench Multi-Fizik kavramı.
APDL ANSYS Arayüzünün Tanıtımı
Design Modeler ve SpaceClaim Geometri Hazırlama Modullerinin Tanıtımı
2D ve 3D analizler ve uygulamaları
Lineer Statik Yapısal Analiz 
Non-Lineer Statik Yapısal Analiz
Zamana Bağlı (Transient) Yapısal Analizler
Doğrusal Burkulma Analizi 
Modal Analiz 
Harmonik Analiz 
 Isı Transferi Analizi 
Zamana Bağlı Termal Analizler
Uygulamalar

Tüm Analizlerle ilgili birkaç örnek uygulama yapılacaktır. Uygulamalarda kursiyerlerin sonlu elemanlar bilgileri geliştirilecek ve karşılaştıkları problemlere sonlu elemanlar ile cevap verebilmeleri sağlanacaktır. Geometri modulleri uygulamalara katılacağı için problemli geometrilere nasıl müdahale edileceği öğretilecektir. Diğer CAD programları ile entegrasyon anlatılacaktır. 2 ve 3 boyutlu analiz mantığı  ve kursiyerlerin sonuçları doğru yorumlaması için gerekli bilgiler öğretilecektir. Böylelikle kurs sonunda analiz mühendisi olarak çalışabilecek yeterlilik oluşturulacaktır.