Enerji Yöneticisi

Enerji Yöneticisi

Eğitimin Amacı: 5627 Sayılı kanun kapsamında; enerji yöneticisi (modül 1+ modül 2) sertifikası sahibi kişiler yetiştirmektir. Enerji Yöneticisi: 5627 sayılı kanun kapsamına giren endüstriyel işletmelerde veya binalarda enerji yönetim ile ilgili faaliyetlerin yerine getirilmesinden yönetim adına sorumlu, enerji yöneticisi sertifikasına sahip kişidir. Kimler Katılabilir: Yönetmelik 11. Madde 1. Fıkrası ve Tebliğin 5. Madde 1. Fıkrası gereğince Mühendislik alanında lisans düzeyinde eğitim almış olmak veya teknik eğitim fakültelerinin makine, elektrik veya elektrik-elektronik bölümlerinde en az lisans düzeyinde eğitim almış olmak. Eğitim Süresi: 10 Gün Kursiyer Sayısı: 1 Eğitim grubu maksimum 30 kişi. Eğitim Ücreti: 2470 TL (KDV DAHİL) Eğitim Yeri: Teorik: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Uygulama: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi (Kocaeli Şube) (Ulaşım Bedelsiz olarak tarafımızca sağlanacaktır) Kurs İçin Gerekli Belgeler: • 2 adet fotoğraf • Nüfus cüzdanı fotokopisi • e-devletten mezuniyet belgesi veya Noter onaylı diploma(Fakülte Sekreterliğinden veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurumlarından alınan aslının aynıdır onaylı belgeler kabul edilir) • Kursiyer adı-soyadı ve `` Enerji Yöneticisi Eğitim Ücreti`` ibaresi belirtilerek yatırılan eğitim ücretine ilişkin dekont *İstenen belgelerin kursun ilk günü eksiksiz olarak getirilmesi gerekmektedir. Eksik evraklı kursiyer eğitime devam edemeyecektir. Eğitime Başvuru ve Kayıt: • Kursiyer adaylarının katılmak istedikleri eğitim dönemi için MMO Anadolu Yakası Eğitim Merkezimiz ile iletişim kurarak ön kayıt yaptırması gerekmektedir. • Planlanan eğitim için MMO tarafından yapılacak olan ön değerlendirmeden sonra kesin liste oluşturulacak ve katılımcılara duyurulacaktır. MMO; kurslar esnasında müracaat sırasını göz önüne alarak bir liste oluşturacaksa da; nihai listede istediği katılımcıya yer verip vermemekte serbesttir. • Eğitime başvuru aşağıdaki telefonlara yapılabilir. Tel : (0 212) 252 95 00-220 E posta : selma.aydin1@mmo.org.tr Eğitime katılım, eğitim takvimine mahsuben eğitim ücretinin belirtilen tarihe kadar aşağıdaki hesaba yatırılması ile kesinleştirilecektir. Banka Hesap Bilgileri: Kurumun Ünvanı / Adresi : TMMOB Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Banka Adı: Türkiye İş Bankası – (Swift (Bic Kodu: Isbktrıs) Banka Kodu: 0064 Şube Adı: Yenişehir Şube Kodu: 4218 Banka Hesap No: 5994210 Iban No: TR42 0006 4000 0014 2185 9942 10 Sınav Süreci: Enerji Yöneticisi eğitiminde Modül 2’ den en az 35 ders saati devam yükümlülüğünü yerine getirenler YEGM tarafından her yıl Ocak ve Temmuz aylarında (yılda 2 kez) gerçekleştirilen merkezi sınava katılarak başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanır. Girdiği ilk sınavda başarılı olmayanlar için ikinci sınav hakkı vardır. Her iki sınavda da başarılı olamayanlar tekrar eğitim almak durumundadır. Sınavlar YEGM tarafından Ankara’ da gerçekleştirilir. Sınavlara ilişkin ayrıntılı bilgi sınav öncesinde YEGM sitesinde yayınlanmaktadır. Pratik eğitimlerin faydalı olabilmesi için teorik eğitimlere katılımın gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple ilgili konu hakkında teorik bilgilerin aktarılmasını takiben uygulama ünitesi üzerinde çalışılmaktadır. Teorik eğitimlerin takibi katılımcı için yararlı olacaktır. Sertifikasyon Süreci: Sınavda başarılı olanların sertifika bedeli, 2 adet fotoğraf, onaylı mezuniyet belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi ile YEGM’ e başvurmaları gerekmektedir. Hazırlanan sertifikaları; kendileri alabilirler veya noter onaylı vekâlet verdikleri kişilere verilmekte ya da çalıştıkları kurumlar tarafından resmi yazı ile istemeleri halinde kurumlarına gönderilmektedir.