ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve İçtetkik

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve İçtetkik

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Bilgilendirme ve İçtetkik Seminer Amacı: Kuruluş içi ve kuruluş dışı kalite sisteminin incelenmesinde kullanılacak tekniklerin irdelenmesi; iç tetkiklerin planlanması, gerçekleştirilmesi ve iç tetkik raporlarının düzenlenmesi; düzeltici faaliyetlerin tanımı, uygulanma ve takibi. Seminer İçeriği: 1. Gün  1 Kalite Olgusunun Tarihsel Gelişimi  2 Kalitenin İlkeleri  3 Kalite Yönetim Sistemi o · Kalite Yönetiminin Faydaları o · Klasik Yönetim Anlayışı ile Toplam Kalite Yönetim Anlayışının Karşılaştırılması o · Modern Kalite Geliştirme o · Taylor Yönetim Modeli ile Toplam Kalite Yönetim Modeli Arasındaki Kıyaslama o · Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında Dünyada Model Olmuş Bir Ülke: Japonya o · Kalite Kontrol Çemberi Etkinlikleri Nasıl Başlatılmalı? o · Kalite Kontrol Çemberini Bir Şirkette Nasıl Kurmalı? o · Kalite Yönetim Sistemi Prensipleri  4 ISO 9000 Standartları o · ISO 9000 Standartlarının Gelişimi o · Kalite Sistem Gereklilikleri o · Eski ISO 9001:1994 Standart Maddelerine Bakış o · ISO 9001:2008 Yaklaşımı o · ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Şartları o · Belgelendirme Basamakları o · Kalite Yönetim Sistemleri Konusunda Bir Araştırma o · Kalite Yönetim Sistemi için Çatal Modeli Dönüşüm  5 Yararlanılan Kaynaklar  6 Önerilen Kaynaklar 2. Gün  Kalite yönetimi  Kalite yönetim sistemleri ve standart gereksinimleri  ISO 9001:2015 Standart gereksinimlerinin tespiti ve uygulaması  Kalite yönetim sistemi dokümantasyonu ve uygunsuzluk tespiti uygulaması  İç denetim kavramı, iç denetim alanlarının seçimi  İç denetimlerde insan davranışı  Soru listelerinin hazırlanma ve değerlendirme uygulamaları  İç denetime hazırlık, denetimin gerçekleştirilmesi, bulguların formüle edilmesi, denetimin gerçekleştirilme uygulaması  Düzeltici faaliyetler ve bu faaliyetlerin tanımlanma uygulamaları  İç denetçi yeterlilik sınavı SÜRE : 2 gün KİMLER KATILABİLİR? Kalite yönetim ve dokümantasyon sistemini uygulayacak ve iç kalite tetkiklerinde yer alacak personele yönelik hazırlanmıştır. Katılımcıların