Enerji Yöneticisi

Enerji Yöneticisi

Eğitim Şartları ve Sınav: Tebliğ 8. Madde 1. Fıkrası gereğince Enerji yöneticisi eğitimine katılanlara sertifika verilebilmesi için bu kişilerin Genel Müdürlük tarafından yapılan veya yaptırılan merkezi sınavlara girmesi ve sınav sonucunda dördüncü fıkrada tanımlanan şekilde başarılı olunması şarttır. Genel Müdürlük tarafından açılacak merkezi sınavlara katılarak başarılı olunması koşulu ile katılımcılar "Enerji Yöneticisi" Sertifikasına sahip olacaklardır. Pratik eğitimlerin faydalı olabilmesi için teorik eğitimlere katılımın gerekli olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple ilgili konu hakkında teorik bilgilerin aktarılmasını takiben uygulama ünitesi üzerinde çalışılmaktadır. Teorik eğitimlerin takibi katılımcı için yararlı olacaktır. Gerekli Belgeler: • 2 adet fotoğraf • Nüfus cüzdanı fotokopisi • Noter onaylı diploma veya çıkış sureti (Fakülte Sekreterliğinden veya kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için kurumlarından alınan aslının aynıdır onaylı belgeler kabul edilir) • Kursiyer adı-soyadı ve " Enerji Yöneticisi Eğitim Ücreti" ibaresi belirtilerek yatırılan eğitim ücretine ilişkin dekont *İstenen belgelerin kursun ilk günü eksiksiz olarak getirilmesi gerekmektedir. Eksik evraklı kursiyer eğitime devam edemeyecektir. Eğitime Katılım • Kursiyer adaylarının katılmak istedikleri eğitim dönemi için MMO Uygulamalı Eğitim Merkezimiz ile iletişim kurarak ön kayıt yaptırması gerekmektedir. • Planlanan eğitim için MMO tarafından yapılacak olan ön değerlendirmeden sonra kesin liste oluşturulacak ve katılımcılara duyurulacaktır. MMO; kurslar esnasında müracaat sırasını göz önüne alarak bir liste oluşturacaksa da; nihai listede istediği katılımcıya yer verip vermemekte serbesttir. • Eğitime katılım, eğitim takvimine mahsuben eğitim ücretinin belirtilen tarihe kadar aşağıdaki hesaba yatırılması ile kesinleştirilecektir. Başvuru : Eğitime başvuru aşağıdaki telefonlara yapılabilir. Tel : (0 212) 252 95 00-220 E posta : selma.aydin1@mmo.org.tr Eğitim Yeri: Teorik: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Anadolu Yakası Eğitim Merkezi Uygulama: TMMOB Makina Mühendisleri Odası Uygulamalı Eğitim Merkezi (Kocaeli Şube) Eğitim Süresi Eğitim Süresi : 10 Gün Eğitim Saatleri : 09:00 - 18:00 Eğitim Ücreti Enerji Yöneticisi Eğitimi Bedeli : 2.000,00 TL (KDV Dahil) Hesap Sahibi : Tmmob Makina Mühendisleri Odası Banka:Yapı Kredi Bankası Banka Kodu: 67 Şube Kodu: 929 Şubesi: Ankara Şubesi Hesap No: 92110657 Hesap Iban No: TR41 0006 7010 0000 0092 1106 57 Herhangi bir sebeple eğitime katılımın olmaması halinde eğitim ücreti iade edilmez. Bu durumda ya bildirilen kursiyerin bir başka dönemde düzenlenecek eğitime katılımı sağlanır, ya da aynı eğitime katılmak üzere ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından yeni bir kursiyer bildirilir.