STRATEJİK PLANLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

STRATEJİK PLANLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU

Eğitimin Amacı: Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, kurumlarda yapılan stratejik planlama çalışmalarının ve karar verme sürecinde karşılaşılan problemlerin çözümünde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirmelerini sağlamaktır. Eğitimin İçeriği: - MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği - Stratejik yönetim ve stratejik planlama temel kavramları - DPT Stratejik Planlama Kılavuzu incelenmesi - Risk, mevcut durum, ve paydaş analizleri - Öz değerlendirme - Performans planlama (kriter belirleme) - Bütçeleme ve finansman - Misyon, vizyon, hedef ve amaç belirleme - Stratejik planlama uygulamalarının analizi Katılımda Aranacak Şartlar: - Oda Üyesi Endüstri Mühendisi veya İşletme Mühendisi Olmak - Kurs Ücretini Yatırmış Olmak - Üye Ödenti Borcu Olmamak - 2 Adet Fotoğraf Sınav ve Belgelendirme: Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70‘dir. Başarılı olanlara Oda tarafından Stratejik Planlama Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. Ücretler Seminer Ücret: 450 TL Belge Ücreti: 60TL


Kapasite Doldu!


Lütfen eğitim birimimiz ile iletişime geçiniz.