STRATEJİK PLANLAMA MÜHENDİS YETKİLENDİRME KURSU					Eğitimin Amacı:

Ülke ve toplum yararları doğrultusunda, kurumlarda yapılan stratejik planlama çalışmalarının ve karar verme sürecinde karşılaşılan problemlerin çözümünde görev alacak üyelerimizin bilgi birikimlerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve belgelendirmelerini sağlamaktır.


Eğitimin İçeriği:
 	
-  MMO Ana Yönetmelik ve Yönetmelikleri, Mühendislik Etiği
-  Stratejik yönetim ve stratejik planlama temel kavramları
-  DPT Stratejik Planlama Kılavuzu incelenmesi
-  Risk, mevcut durum, ve paydaş analizleri
-  Öz değerlendirme
-  Performans planlama (kriter belirleme)
-  Bütçeleme ve finansman
-  Misyon, vizyon, hedef ve amaç belirleme
-  Stratejik planlama uygulamalarının analizi

 	 
	
Katılımda Aranacak Şartlar:
	
-  Oda Üyesi Endüstri Mühendisi veya İşletme Mühendisi Olmak
-  Kurs Ücretini Yatırmış Olmak 
-  Üye Ödenti Borcu Olmamak
-  2 Adet Fotoğraf

Sınav ve Belgelendirme:
Eğitimin sonunda yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70‘dir. Başarılı olanlara Oda tarafından Stratejik Planlama Mühendis Yetki Belgesi verilecektir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır.

Ücretler
Seminer Ücret: 450 TL
Belge Ücreti: 60TL