MEKANİK TESİSAT MÜHENDİS YETKİLENDİRME					10:00-17:00

Eğitim Günleri: 
18-20 Mayıs 2018 ve 25-28 Mayıs 2018 Tarihleri arasında gerçekleşecektir.

Sınav Günleri:
2-3 Haziran 2018

Sınav Saati:
10:00

Katılımda Aranacak Şartlar:
-    Oda Üyesi Makina Mühendisi Olmak
-    * Kurs Ücretini Yatırmış Olmak (Kurs ücreti kurs başlangıcında vezneden yatırılabilir (nakit, kredi kartı) )
-    Üye Ödenti Borcu Olmamak

Sınav ve Belgelendirme**:
Eğitimin sonunda 2 bölümden (Isı Yalıtımı - Isıtma Tesisatı ve Sıhhi Tesisat) oluşan yazılı sınav yapılacaktır. Başarı notu 100 üzerinden en az 70‘dir. Adayın en fazla 4 sınav hakkı olup, kursa devam zorunluluğu vardır. (Sınav 2 gün olarak yapılmaktadır.)

Ücretler:
Kurs Ücret: 1050 TL
Belge Ücreti: 60 TL (toplam 1110 TL)

* Havale İçin Hesap Bilgileri:
Eğitimden önce aşağıdaki hesap bilgilerine ödeme yapılabilir. Eğitime ödeme yapıldığına dair dekontun getirilmesi gerekmektedir. Dekont üzerinde açıklama kısmında " AD SOYAD ve Kurs Adı" yazmalıdır.
Hesap Sahibi	: Tmmob Makina Mühendisleri Odası
Banka			: Yapı Kredi Bankası 
Banka Kodu		: 67
Şube Kodu		: 929
Şubesi			: Ankara Şubesi
Hesap No'su		: 92110648
Hesap İban No	: TR90 0006 7010 0000 0092 1106 48


** Mekanik Tesisat Müh. Yet. Belgesi alabilmek için 2 şarttan en az birini yerine getirmek gerekmektedir. 1) Mekanik Tesisat alanında SMM Büro Tescil Belgesi olan bir firmada asgari 1 yıl çalışmış olmak (v.b. durumlar),  2) Mekanik alanda tecrübe sahibi olup çalışma şartını yerine getiremeyen üyeler için; 2000 m2 kullanım alanlı merkezi ısıtma sistemli, sıhhı, ısıtma ve ısı yalıtım projelerini içeren bir proje hazırlayıp 3 ayda bir toplanan mekanik tes. değ. kurulunda başarılı olmak.
NOT: Bu şartlar yetki belgesinin ön şartlarıdır. Eğitime katılmak için ön koşul değildir.					


Kapasite Doldu!


Lütfen eğitim birimimiz ile iletişime geçiniz.